Close

Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Instemming met dit privacy beleid

Lees ons privacy beleid zorgvuldig door. Met “wij” en “ons” wordt in deze tekst bedoeld Allincooking, met maatschappelijke zetel: Dorpsstraat 66 te 3130 Begijnendijk, België en met ondernemingsnummer BE 0899.724.686, haar werknemers, bestuurders, en vertegenwoordiger(s). Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen als u deze website bezoekt. Wij hanteren algemeen aanvaarde standaarden op het gebied van technologie en operationele veiligheid om uw persoonlijke gegevens tegen: verlies, misbruik, wijziging of vernietiging te beschermen. Op deze website worden persoonsgegevens verzameld. Dit gebeurt via het invullen van elektronische formulieren wanneer u een product of dienst bestelt, of wanneer u informatie vraagt of besteld. Door gebruik te maken van deze website en uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan ons, verklaart u zich akkoord met de verzameling, wij gebruiken en slagen uw gegevens op zoals beschreven in dit privacy beleid en in onze gebruikersovereenkomst. Als u met de voorwaarde uit dit privacy beleid niet akkoord kan gaan, verzoeken wij u geen persoonlijke gegevens op deze website te verstrekken. Dit kan betekenen dat u geen gebruik kunt maken van de elektronische diensten van Allincooking en zich moet wenden tot het bestellen via onze ophaalpunten (buurtwinkels).

Verzameling van persoonlijke gegevens

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien u echter gebruik wenst te maken van onze elektronische diensten gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om u persoonlijk te identificeren en om de uitvoering van de dienst mogelijk te maken, gegevens met betrekking op: uw naam, adres, telefoonnummer, creditcard- en bankrekeningnummers, e-mailadres, geboortedatum, etc. Daarnaast bewaren wij deze gegevens met betrekking tot een transactie, inlichting of om het u gemakkelijk te maken bij een later bezoek aan onze webshop. Wij zijn tevens gerechtigd om uw identiteit te verifiëren in het kader van de uitvoering van de dienst of indien wij vermoeden dat u het beleid van de site overtreedt. Bij weigering van de verstrekking van deze informatie zult u in elk geval van de werking van onze dienst kunnen worden uitgesloten. Bij het overmaken van uw persoonlijke gegevens via onze website verzoeken wij u geen gevoelige informatie te willen overmaken.

Cookies

Deze website kan gebruik maken van cookies om u en uw behoeften te herkennen en het gebruik van de website bij te houden. Een cookie is een bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee kan worden achterhaald welke browser u gebruikt, welke gedeelten van de website u heeft bezocht en naar welke websites u een koppeling maakt om bepaalde features van ons te gebruiken. Zo worden ondermeer gegevens in verband met uw interactie met onze sites, diensten, inhoud en advertenties, alsook computer- en connectie-informatie, statistieken over paginabezoeken, verkeer van en naar de sites, advertentiegegevens, IP-adres, etc. verzameld. Met deze gegevens kunnen wij ten behoeve van onze klanten onze website aanpassen en verbeteren. Bovendien weten wij dankzij cookies of u zich bij ons heeft aangemeld en kunnen wij uw huidige gebruik van de website relateren aan eerder gebruik van deze of hieraan gelieerde websites. Door onze cookies te accepteren, heeft u toegang tot bepaalde pagina’s van de website zonder dat u elke keer in moet loggen. Bepaalde diensten kunnen bij het blokkeren van cookies mogelijks niet of niet performant worden uitgevoerd. Indien u geen cookies wenst te aanvaarden kan u deze via uw browserinstellingen desgevallend weigeren.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Indien u persoonlijke gegevens overmaakt via onze website geeft u toestemming om deze gegevens op te nemen in een beveiligd geautomatiseerd gegevensbestand: Combell NV is de verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van dit geautomatiseerd gegevensbestand. Ondanks het feit dat wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige raadpleging en gebruik door derden, kunnen wij u niet garanderen dat derden de beveiligingsmaatregelen van onze databank doorbreken en dat uw persoonsgegevens toch beschikbaar worden aan derden. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het beheer van onze potentiële en huidige klanten, om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen van Allincooking. Wij kunnen door bezoekers van onze website opgegeven contactgegevens gebruiken om periodieke mailingen naar hen te versturen of hen te bellen in verband met nieuwe producten, diensten of evenementen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken, verkopen, verhuren en uitlenen aan, of op een of andere wijze uitwisselen met andere personen, organisaties of ondernemingen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is om de door u gewenste informatie te verschaffen of diensten te leveren. Indien u dit wenst, kunt u via een opt-in systeem er voor kiezen dat uw persoonsgegevens evenwel worden overgemaakt en ter beschikking gesteld van onze commerciële partners, in welk geval u ook de toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Uw persoonsgegevens zullen op dat ogenblik ook worden beheerd door deze commerciële partners, waarbij hun privacybeleid van toepassing is, en in welk geval wij geen garantie geven met betrekking tot de handelingen of het beleid van genoemde derden. Uw persoonsgegevens kunnen op elk ogenblik worden gebruikt in verband met gerechtelijke procedures, onderzoek naar misdaden of andere overtredingen.

Uitwisseling en beheer van informatie

Als u van onze website gebruik maakt, kunt u e-mails of andere digitale berichten met ons uitwisselen. Voordat u hiertoe overgaat, moet u zich bewust zijn van de beperkingen ten aanzien van de vertrouwelijkheid van computerformulieren en e-mail. Gegevens die u op deze wijze met ons uitwisselt, zijn mogelijkerwijs niet veilig. Wij verzamelen persoonsgegevens die bezoekers uit eigen vrije wil aan ons hebben verstrekt, die afkomstig zijn uit e-mailberichten die aan ons bedrijf of onze medewerkers zijn gericht of die afkomstig zijn van aanmeldingen op de website en onderzoeken waaraan bezoekers hebben deelgenomen. Wij kunnen de persoonsgegevens gebruiken om personen die belangstelling hebben voor onze producten, te informeren over evenementen, producten, diensten of andere zaken die voor hen van belang zouden kunnen zijn. Daarnaast kunnen we de e-mailadressen gebruiken om bezoekers op de hoogte te stellen van nieuwe updates van onze website, nieuwe producten of diensten aan te kondigen of nieuwsbrieven te versturen. Deze activiteiten kunnen door Allincooking zelf worden uitgevoerd of door derden die met dit doel door Allincooking zijn aangesteld.Wijziging van persoonlijke gegevens

U kunt toegang verkrijgen tot uw gegevens of de rechtzetting of verwijdering ervan vragen door een brief of e-mail te sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan: info@allincooking.be. U heeft tevens steeds het recht om op dezelfde wijze verzet uit te oefenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Beheer account

Als u de controle over uw wachtwoord verliest, verliest u mogelijk ook de controle over uw persoonlijke gegevens en kunt u gebonden zijn door en verantwoordelijk voor handelingen die in uw naam werden ondernomen. Het is daarom van belang dat u, indien uw wachtwoord op de een of andere manier in verkeerde handen is gevallen, onmiddellijk contact opneemt met info@allincooking.be en uw wachtwoord wijzigt.

Informatie van de Website

De webshop Allincooking kan door gebruikers worden gebruikt om (persoons)gegevens uit te wisselen omtrent het afsluiten van transacties. De gebruikers van de website van Allincooking verbinden er zich toe om de privacy van andere gebruikers te respecteren en desgevallend hun privacy-beleid te respecteren. U bent zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de gegevens die u uitwisselt met derden via onze website en het gebruik van gegevens van derden die u via onze website heeft bekomen bij informatie-uitwisseling met andere gebruikers. Wij garanderen de privacy van dergelijke uitgewisselde gegevens niet. U bent in dat geval zelf verantwoordelijk en aansprakelijk om de wetgeving inzake privacy na te leven.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij zullen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen hier bijgewerkt worden. Wij adviseren u derhalve ons privacybeleid regelmatig door te lezen. Het Belgisch recht is van toepassing op dit privacy beleid.

Momenteel is afhalen enkel mogelijk bij ons afhaalpunt in Begijnendijk. Sluiten